Vrijblijvend hypotheekadvies aanvragen

U bent op zoek naar een woning op de woningmarkt en wilt te veel kosten een huis kopen? Hieronder kunt u een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Door het formulier in te vullen komt u in contact met één van onze hypotheekspecialisten.

 • Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vrijblijvend
 • Passend advies van één van onze financiële specialisten
 • Beschikbaar in heel Nederland!
Inkomensgegevens
Contact gegevens

Tijdens het adviesgesprek kan de adviseur voor u persoonlijk uitzoeken hoeveel hypotheek u kunt krijgen en of er regelingen zijn waarvoor u in aanmerking komt. Het adviesgesprek duurt doorgaans een uur. Hierin heeft u voldoende gelegenheid om antwoord te krijgen op uw persoonlijke vragen.

Door de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn er regels opgesteld met betrekking tot het geven van advies. De zorgplicht is hierin het meest belangrijk. Dit houdt in dat de manier van informatieverstrekking aan de klant een grote rol speelt. Door deze nieuwe manier van adviseren komen alle scenario's aan bod en wordt op basis daarvan een financiële analyse gemaakt.

Als u interesse heeft wordt u teruggebeld door één van onze adviseurs. Deze kan voor uw persoonlijke situatie een berekening maken. Ook zal hij onderzoeken welke regelingen er allemaal beschikbaar zijn voor u. In dit gesprek zal hij ook doorgeven hoe hoog uw maandlasten zullen worden.

Wij proberen u een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden. Als u alvast aanvullende vragen heeft kunt u deze invullen in het opmerkingen veld.

Rekening gehouden dient te worden met de risico's van:

 • Langleven (pensionering)
 • Overlijden
 • Werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid

Verder spelen al uw wensen en uw risicobereidheid een belangrijke rol. U mag van ons de allerhoogste kwaliteit verwachten.

Al onze adviseurs hebben een vergunning om als financiële dienstverlener te mogen werken. Zij voldoen aan minimale opleidings- en ervaringsvereisten. De adviseur kunt u controleren bij de AFM. Controleer uw aanbieder

Inhoud Hypotheekadviesgesprek

Wat kunt u verwachten in een Hypotheekadviesgesprek en waar moet u rekening mee houden? Het gaat erom dat u zo goed en uitgebreid mogelijk geïformeerd wordt.

Voordat u het gesprek heeft is het verstandig op internet al wat informatie te verzamelen. Hierdoor weet u welke vragen u kunt stellen aan de adviseur. Schrijf deze vragen voor uzelf op, zodat u zeker weet dat deze beantwoord worden.

Kennismaking

In de kennismaking met de adviseur komt aanbod wat het doel is van het bezoek. Hierbij vertelt de adviseur zijn werkwijze hij heeft en overhandigd zijn dienstverleningsdocument (DVD). In dit document staan de kosten van zijn werkzaamheden. Hierin staat ook vermeld bij hoeveel banken en verzekeraars hij een hypotheek of verzekering onder kan brengen.

De adviseur kan ook eventuele nazorg leveren met betrekking tot verzekering. Denk hierbij aan inboedelverzekering, opstalverzekering. Vraag hier naar en wat dit eventueel kost.

Checklist Kennismaking
 • Doel van het adviesgesprek
 • De werkwijze van de adviseur
 • Dienstverleningsdocument
 • Kosten voor de werkzaamheden
 • Nazorg na het afsluiten van de hypotheek

Uw financiële situatie

De adviseur zal proberen een hypotheek voor u samen te stellen die verantwoord is en bij uw financiële situatie past. Voordat hij dit kan doen heeft hij informatie en een aantal documenten nodig.

De adviseur zal informeren naar uw arbeidscontract, uw huidige inkomen (eventueel samen met die van uw partner), verwachting van het inkomen, spaargeld, uw eventuele schulden en uw pensioen. Omdat het hier gaat om een advies gericht op uw situatie zal er ook gevraagd worden naar bijzondere uitgaven. Hieronder vallen kosten voor alimentatie of kinderopvang.

Als u al een huis gekocht heeft en daarbij al een hypotheek heeft, zal de adviseur onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot hypotheekvormen en de waarde van het huis.

Checklist voor uw financiële situatie
 • Arbeidscontract
 • Inkomen
 • Schulden
 • Spaargeld
 • Bijzondere uitgaven
 • Hypotheek

Toekomst en wensen

Om een goed passend advies te kunnen geven moet er rekening gehouden worden met uw toekomst en uw wensen. Misschien wilt u over een aantal jaar minder gaan werken. De hypotheek moet ook in deze situatie dan betaalbaar blijven.

Mocht u al een huis gekocht hebben, moet er rekening gehouden worden met passeerdatum, ontbindende voorwaarden en de bankgarantie.

Checklist voor toekomst en wensen
 • Toekomstplannen
 • Maandlasten
 • Ontbindende voorwaarden

Hypotheekvormen

De adviseur zal voor u de beste rente onderzoeken. Hierbij hoort ook de rente vaste periode die het meest gunstig is. Er zijn verschillende hypotheekvormen, de adviseur zal de verschillende mogelijkheden naast elkaar leggen en u laten zien wat het beste bij uw situatie past.

U krijgt een overzicht met bijkomende kosten, hier vallen onder: Notariskosten, advieskosten, overdrachtsbelasting, taxatiekosten, NHG kosten, Bankgarantie.

Als u in aanmerking komt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie), betekend dit dat u in aamerking komt voor een lagere rente. Bent u daarnaast een starter op de woningmarkt? De adviseur onderzoekt de mogelijkheden met betrekking tot de starterslening.

Checklist voor Hypotheekvormen
 • Hypotheekvormen
 • Rentes
 • Kosten
 • NHG
 • Starterslening en andere kortingen

Scenario's

Als u een koopwoning heeft zijn er verschillende scenario's waar u in de toekomst rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld wat worden de kosten als uw partner overlijdt. Wat gebeurd er als u arbeidsongeschikt raakt, werkloos wordt of uit elkaar gaat. U moet van te voren weten of u deze lasten dan nog kan betalen en u dus in uw woning kan blijven wonen.

Voor deze risico's kunt u een verzekering afsluiten. De adviseur zal uitzoeken wel verzekeringen u hiervoor moet afsluiten en wat de kosten hiervan zullen worden.

Checklist voor Scenario's
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Scheiding
 • Verzekeringen

Belastingen

Als u een hypotheek afsluit kunnen hier fiscale regels en consequenties aan vast zitten. Heeft u bijvoorbeeld recht op renteaftrek? En welke kosten kunt u eenmalig aftrekken van de belasting? De adviseur zal u helpen om dit in kaart te brengen voor u.

Checklist voor Belastingen
 • Fiscale regels en consequenties
 • Renteaftrek
 • Eenmalige belasting aftrek

Het Hypotheekadvies

Nadat de adviseur de hele financiëe situatie en uw wensen in beeld heeft gebracht, zal hij hier een adviesrapport van maken. Hierin motiveert hij zijn advies en geeft hij alle aanvullende informatie. De adviseur zal het rapport toelichten en aanvullende vragen beantwoorden.

Als u akkoord gaat met het adviesrapport zal de adviseur een aantal aanbieders voor u selecteren. Deze selectie zal u samen met de adviseur bespreken. Hij zal u helpen bij de beste keuze maken die past bij uw gehele situatie. Zorg ervoor dat u hierbij informeerd naar de lengte van deze offerte, of u deze rente meeneemt met een verhuizing, wat de mogelijkheden zijn voor verbouwing.

Checklist voor Hypotheekadvies
 • Adviesrapport toelichting
 • Vergelijken van hypotheekaanbieders
 • Voorwaarden van de hypotheek

De aanvraag

Als u de keuze heeft gemaakt voor een specifieke hypotheekaanbieder, vraagt de adviseur voor u een offerte op. De offerte die hieruit komt bespreekt de adviseur met u. U moet voldoende tijd hebben om de offerte te kunnen doorlezen.

Als u akkoord gaat met deze offerte en u heeft deze ondertekend, informeert de adviseur u over het vervolgtraject. Welke documenten moeten er nu worden ingeleverd? Hoe wordt de taxatie geregeld en de notaris? Wanneer weet u wanneer de hypotheek gaat lukken?

Checklist de aanvraag
 • Keuze sepcifieke hypotheekaanbieder
 • Aanvraag van offerte
 • Ondertekening offerte
 • Bespreking vervolgtraject
DISCLAIMER: Dit formulier wordt verzorgd door Starterslening.nl B.V. Hiermee heeft u de gelegenheid om berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en er kunnen geen rechten ontleend worden. Starterslening.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel de uitkomst daarvan. Starterslening.nl B.V is als vergunninghouder ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12044965 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 61798878.