Starterslening met Combinatie-Lening berekenen

Je bent starter en je wilt voor het eerst een eigen woning kopen. Alleen de woning die je op het oog hebt is eigenlijk net een beetje te duur. Dan is de Starterslening misschien iets voor jou.

Met de Starterslening kun je wel tot 20% van de waarde van de woning extra bijlenen. Het is een extra lening bovenop je eerste hypotheek met NHG, speciaal voor starters.

Je gaat pas aflossing en rente betalen als je dat ook echt kunt. Tijdens de eerste 3 jaar van je Starterslening betaal je geen aflossing en rente.

Inkomensgegevens
Contact gegevens

Startershypotheek heeft een klantwaardering van
9,4 / 10

Op basis van 561 reviews

Startershypotheek
Fascinatio Boulevard 1158, 2909VA Capelle aan den IJssel
 0886643878 (werkdagen 09:00-17:00)
 KVK: 61798878
 AFM: 12044965

Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de voorwaarden van de Starterslening een beetje. Vanaf dat moment krijg je automatisch een Combinatie-Lening bij je Starterslening. De Combinatie-Lening is een soort leenfaciliteit binnen je Starterslening.

Tijdens de eerste 3 jaar betaal je de aflossing van je Starterslening met je Combinatie-Lening. Voor de Combinatie-Lening zelf betaal je in deze periode geen aflossing en rente, net zoals voor de Starterslening. Als deze periode verstreken is ga je alleen rente en aflossing betalen als je dat echt kunt.

Voorbeeld

Je hebt een Starterslening van € 15.000,-. Het bijbehorende rentepercentage is 3%. Volgens de wet moet je maandelijks aflossen op je Starterslening. Daar gebruik je je Combinatie-Lening voor.

Na 1 maand neemt je Starterslening af met € 26,- naar € 14.974,-. Met je Combinatie-Lening heb je namelijk € 26,- afgelost. Tegelijkertijd neemt je schuld in de Combinatie-Lening met € 26,- toe. Je Starterslening blijft in totaal € 15.000,-.

Iedere maand verplaatst er dus een gedeelte van je Starterslening naar je Combinatie-Lening. Als je na 3 jaar voldoende inkomen hebt ga je 3% rente betalen voor beide leningen en aflossen. De rente van de eerste 3 jaar wordt je kwijt gescholden.

Wanneer start je met het aflossen van je Starterslening?

Je kunt maximaal 30 jaar gebruik maken van de Starterslening en Combinatie-Lening. Even lang als de duur van je eerste hypotheek met NHG dus. Pas na de eerste 3 jaar ga je rente betalen voor je Starterslening en Combinatie-Lening. Tijdens de eerste 3 jaar los je wel af op je Starterslening, maar hier gebruik je je Combinatie-Lening voor. Je voelt het daardoor nog niet direct in je portemonnee.

Als je voldoende inkomen hebt, ga je na deze periode van 3 jaar rente en aflossing betalen voor beide leningen. Je betaalt maandelijks één bedrag, waarmee je de lasten van je Starterslening en Combinatie-Lening tegelijkertijd betaalt.

Het rentetarief is voor beide leningen hetzelfde. De rente die je voor je Starterslening betaalt is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor de rente die je voor je Combinatie-Lening betaalt.

Kun je de lasten van beide leningen nog niet (volledig) betalen? Vraag dan een hertoets aan. Bij de hertoets wordt je inkomen opnieuw getoetst. Als uit de hertoets blijkt dat je onvoldoende verdient om de lasten te betalen, dan hoef je tot het moment van de volgende hertoets nog steeds geen (of gedeeltelijk) rente en aflossing te betalen. Er zijn hertoetsen mogelijk na 3, 6, 10 en 15 jaar.

Na 30 jaar moet je de Starterslening inclusief Combinatie-Lening afgelost hebben. Heb je gedurende de hele periode te weinig inkomen gehad om de lasten te betalen? Dan is het bedrag van je Starterslening volledig overgeheveld naar je Combinatie-Lening. Dit bedrag moet je in één keer aflossen uit eigen middelen. Als je dit niet kunt, kan het gevolg zijn dat je je woning moet verkopen. Tussentijds kun je trouwens altijd kosteloos aflossen op je Starterslening en Combinatie-Lening.

Hoe los je de Starterslening en Combinatie-Lening af?

Je Starterslening en Combinatie-Lening hebben een annuïtaire aflosvorm. Maandelijks betaal je een vast bedrag. Dit bedrag noem je de annuïteit en bestaat uit rente en aflossing. Je lost iedere maand een klein stukje af op je Starterslening en Combinatie-Lening. Na een periode van 30 jaar heb je beide leningen volledig afgelost.

Doordat je maandelijks aflost neem de hoogte van je schuld steeds af. Omdat je schuld afneemt, ben je steeds minder rente verschuldigd. Maandelijks betaal je echter een vast bedrag. De verhouding van rente en aflossing binnen dit bedrag wijzigt dus elke maand. Je gaat steeds minder rente betalen en je lost steeds meer af.

Waarom is de Combinatie-Lening toegevoegd aan de Starterslening?

Sinds 1 januari 2013 moet iedereen die een nieuwe hypotheek aangaat maandelijks aflossen om van hypotheekrenteaftrek te kunnen profiteren. Bij de huidige Starterslening-regeling betaal je de eerste 3 jaar geen aflossing. Daardoor voldoet de lening niet aan de nieuwe fiscale regelgeving. Door de toevoeging van de Combinatie-Lening zijn de fiscale regels gelijk getrokken voor alle hypotheekaanvragers.

Voor de Starterslening werd gedurende 3 jaar een uitzondering gemaakt in de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014. Deze uitzonderingsperiode is per 1 januari 2017 afgelopen.

De belangrijkste voorwaarden op een rij Je Starterslening is een extra lening bovenop jee eerste hypotheek met NHG. Door deze lening kun je een duurdere woning kopen. De Starterslening bevat een leenfaciliteit, die Combinatie-Lening heet.

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Tijdens de eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing voor je Starterslening en Combinatie-Lening.
  • Na de periode van 3 jaar betaal je alleen aflossing en rente voor je Starterslening en je Combinatie-Lening als je dat ook echt kunt.
  • Voor de wet ben je gedurende de eerste 3 jaar wel verplicht om af te lossen op je Starterslening. Daar gebruik je de Combinatie-Lening voor in deze periode.
  • Tussendoor kun je altijd kosteloos aflossen op de Starterslening en Combinatie-Lening.
  • De rente van je Starterslening kun je wel fiscaal aftrekken, maar de rente van de Combinatie-Lening niet.

Wat gebeurt er als je de Starterslening niet meer kunt betalen?

Een hypotheek met NHG in combinatie met een Starterslening is een veilige en verantwoorde lening. NHG biedt namelijk een vangnet voor de hypotheek met NHG èn de Starterslening als je onder bepaalde omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen.

De Combinatie-Lening valt niet onder de dekking van NHG. Kom je in betalingsproblemen en moet je je woning met verlies verkopen? Een partner van de overheid dekt dan het bedrag van de Combinatie-Lening.

Hoe kun je de Starterslening aanvragen?

Je kunt de Starterslening bij alle gemeenten aanvragen, die de Starterslening aanbieden. Per gemeente verschillen de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen.

Als je gemeente de aanvraag van je Starterslening geaccepteerd heeft, krijg je een offerte. Met deze offerte kan je hypotheekadviseur je helpen een eerste hypotheek met NHG bij een hypotheekverstrekker voor je aan te vragen.

Het bedrag van je hypotheek met NHG bij de hypotheekverstrekker is afhankelijk van het bedrag van je Starterslening. Vanaf 2017 mag je totale hypotheek maximaal 101% van de waarde van je woning zijn (Starterslening inclusief Combinatie-Lening + hypotheek met NHG).

Wil je meer informatie? Vraag dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een startersadviseur aan.

DISCLAIMER: Dit formulier wordt verzorgd door Starterslening.nl B.V. Hiermee heeft u de gelegenheid om berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en er kunnen geen rechten ontleend worden. Starterslening.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel de uitkomst daarvan. Starterslening.nl B.V is als vergunninghouder ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12044965 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 61798878.