Direct Koopsubsidie berekenen

Er zijn erg veel kortings- en subsidieregelingen mogelijk bij het kopen van een woning. Wij zetten ze voor u op een rijtje!

 • Uitgebreide uitslag van alle mogelijke kortingsregelingen
 • Uitgebreide uitslag over uw maximale hypotheek
 • Uw maandlasten bij het gebruik van de verschillende kortingsregelingen
Inkomensgegevens
Contact gegevens

Startershypotheek heeft een klantwaardering van
9,4 / 10

Op basis van 561 reviews

Startershypotheek
Fascinatio Boulevard 1158, 2909VA Capelle aan den IJssel
 0886643878 (werkdagen 09:00-17:00)
 KVK: 61798878
 AFM: 12044965

Uitslag berekening

Er zijn verschillende regelingen mogelijk bij het kopen van een woning, koopsubsidies. Deze kunnen allemaal worden ingepast in de Startershypotheek.

De onderstaande regelingen zijn allemaal beschikbaar:

Bovenstaande koopsubsidies kunnen allemaal ingepast worden binnen een startershypotheek. Door deze verschillende regelingen kunt u het huis kopen wat eerst misschien onbereikbaar was.

Energiebesparing

Het kabinet stimuleert energiebesparing door afspraken te maken met branches. Huiseigenaren kunnen goedkoop geld lenen voor bijvoorbeeld dubbele ramen of vloerisolatie. En verhuurders in de sociale huursector kunnen subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Efficiënter energiegebruik bevorderen

De Rijksoverheid heeft met verschillende partijen, zoals de industrie, afspraken gemaakt over energiebesparing. De belangrijkste afspraken op een rij:

 • Het energieverbruik in de industrie moet omlaag, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren en restwarmte te benutten.
 • De tuinbouwsector verbouwt energiezuiniger groente en fruit via Het Nieuwe Telen. Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal. Dat is een van de ambities uit de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020.
 • ICT-bedrijven gaan efficiënter om met energie, met als doel 50% energiebesparing in de ICT-sector in 2030.

Energiebesparing in woningen en gebouwen

Het kabinet wil woningen en gebouwen (zoals scholen, winkels en kantoren) energiezuiniger maken. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor afspraken gemaakt met allerlei organisaties. Ook zijn maatregelen afgekondigd. Die zijn voor een deel al in gang gezet. Een overzicht:

 • Goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen

  Huiseigenaren kunnen sinds 21 januari 2014 een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning, zoals dubbele ramen of vloerisolatie. Deze 'energiebespaarlening' kunnen ze aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit is een maatregel uit het Energieakkoord.

 • Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken

  Elk jaar worden 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger gemaakt. Rijk en branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) hebben dit afgesproken in het convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen (Meer met minder).

 • Strengere energie-eisen nieuwbouwwoningen

  Nieuwbouw moet vanaf 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Energieneutraal wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt. Om dit te bereiken wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geleidelijk verlaagd - hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. In 2015 moeten alle nieuwe gebouwen de helft minder energie verbruiken dan in 2007. Nieuwe overheidsgebouwen zijn al vanaf eind 2018 bijna energieneutraal. Rijk, bouwsector en woningsector hebben dit afgesproken in het Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs bij u in de buurt.

DISCLAIMER: Dit formulier wordt verzorgd door Starterslening.nl B.V. Hiermee heeft u de gelegenheid om berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en er kunnen geen rechten ontleend worden. Starterslening.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel de uitkomst daarvan. Starterslening.nl B.V is als vergunninghouder ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12044965 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 61798878.