Beoordeel deze pagina
8,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Bij de beleggingshypotheek (ook wel beleggershypotheek) betaalt u de hypothecaire lening van het opgebouwde beleggingskapitaal. Let op dat u ook te weinig kapitaal kunt opbouwen als de beleggingsbeurs slecht is!

Een beleggingshypotheek, ook wel beleggershypotheek genoemd, bestaat uit twee delen:

  • Het leningdeel, de hypotheek en;
  • Een beleggingsverzekering.

Voor het eerste deel betaalt u maandelijks rente en voor het tweede deel betaalt u maandelijks een premie voor een gemengde verzekering. De premie voor de verzekering wordt opgesplitst in twee delen. Een deel die er voor zorgt dat er een uitkering komt als een verzekerde persoon komt te overlijden en een ander deel wat er voor zorgt dat de polis aan het einde van de looptijd een uitkering geeft waarmee de gehele hypotheek in een keer kan worden afgelost.

De beleggingshypotheek dankt zijn naam aan het feit dat de premie waarmee "gespaard" wordt, wordt belegd in beleggingsfondsen. Bij een aantal banken kunt u invloed hebben op de gekozen beleggingsfondsen en zelfs, indien u dat nodig vind, hier tussentijds nog wijzigingen in aanbrengen.

Aan het einde van de looptijd van de beleggingshypotheek wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de beleggingsverzekering. Tijdens de gehele looptijd betaalt u naast rente een premie voor de beleggingsverzekering.

Voordelen Beleggingshypotheek

Vrijheid, flexibiliteit en optimale benutting van het rentevoordeel. Bij de beleggingshypotheek kunt u zelf bepalen hoe u belegt. U kunt dit naderhand nog (tegen kosten) veranderen. De premie wordt aangepast aan uw beleggingsprofiel en het overlijdensrisico. Hierdoor is de beleggingshypotheek ook een van de voordeligste hypotheekvormen. Naast de aflossing van de hypotheek ontstaat een grote kans op een extra kapitaal. Hoewel dit extra kapitaal in de toekomst fiscaal onder druk komt te staan, blijft de beleggingshypotheek de meest populaire hypotheek van de laatste jaren. In de afgelopen paar jaar heeft hij zelfs de spaarhypotheek van de eerste plaats verdrongen.

Nadelen Beleggingshypotheek

Waar wordt belegt, neemt men risico en bij de beleggingshypotheek wordt belegt. De beleggingsopbrengst kan weleens veel lager zijn dan verwacht. Een spaarhypotheek geeft dan de zekerheid dat de hypotheeksom geheel wordt afgelost. Tevens is de opbrengst van het beleggingskapitaal alleen vrij van belastingen, wanneer u binnen de vrijstelling valt. Deze vrijstelling is momenteel € 129.500,- (gehuwden en partners: € 259.000,-). Komt de opbrengst hierboven dan wordt deze belast volgens het progressieve tarief.

Doelgroep Beleggingshypotheek De beleggingshypotheek wordt het meeste gekozen door de grote groep mensen die een huis kopen vanaf minimaal € 200.000,- tot ongeveer € 1.000.000,-. Door de geïndexeerde vrijstelling kunt u niet veel meer in een beleggingshypotheek kwijt, omdat de meeropbrengst progressief belast is. Bij een hoge hypotheeksom hoort een hoog inkomen, dus belastingheffing in het hoogste tarief. Starters kiezen doorgaans voor een spaarhypotheek i.p.v. een beleggingshypotheek, omdat dit meer zekerheid geeft.

Fiscale gevolgen

De beleggings- of kapitaalverzekering die u afsluit wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen uit woning- of werk en valt daardoor in Box I. Uitkeringen zullen dus gewoon progressief belast zijn (schijventarief). De bestaande vrijstelling zoals die geldt in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijft voor deze verzekering gehandhaafd. De kapitaalverzekering dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze vallen onder de vrijstelling.

Het betreft de volgende voorwaarden:

  • In de polisvoorwaarden moet zijn opgenomen dat de begunstigde de uitkering dient te gebruiken ter aflossing van de hypothecaire lening van de eigen woning;
  • In de polis moet zijn opgenomen dat binnen de bandbreedte 1:10 tenminste 20 jaar achtereen premie is betaald; de polis mag nog geen 30 jaar hebben gelopen. Voordat de 30 jaar zijn verstreken moet de polis tot uitkering zijn gekomen om de geldlening af te lossen;
  • De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij leven of bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;
  • De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar;
  • De verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dient een eigen woning ter beschikking te hebben.

De maximale vrijstelling die verkregen kan worden bedraagt € 129.500,- per belastingplichtige. Gehuwden en andere partners hebben de mogelijkheid om een dubbele vrijstelling (€ 259.000,-) te genieten door beiden als verzekeringnemer op te treden.

Gratis en vrijblijvend een afspraak met een hypotheekadviseur?

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen