Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Bij een levenhypotheek betaalt u de hypothecaire lening van uw levensverzekering.

De levenhypotheek is opgebouwd uit twee delen.

  • Een leningdeel waarover alleen rente wordt voldaan en;
  • Een verzekeringsdeel waarover premie wordt voldaan.

Gedurende de looptijd van de levenhypotheek lost u niets af. Via de gekoppelde levensverzekering wordt in de polis een waarde opgebouwd waarmee aan het eind van de looptijd, de hoofdschuld in een keer kan worden afgelost. De levensverzekering bestaat meestal uit een spaardeel en een risicodeel. Het spaardeel wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheekschuld en het risicodeel keert uit op het moment van overlijden van een verzekerde persoon.

Tijdens de duur van de levenhypotheek bouwt u een kapitaal op uit de betaalde premies en de winstuitkeringen van de maatschappij. Uw maandlasten bestaan uit rente en een premie voor de levensverzekering.

Voordelen Levenhypotheek

Met de levenhypotheek profiteert u maximaal van het belastingvoordeel.

Nadelen Levenhypotheek

Eigenlijk is een levenhypotheek hetzelfde als een beleggingshypotheek. Alleen bij een levenhypotheek belegt u slechts in één bedrijf, namelijk de verzekeraar. De opbrengst van de verzekering is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Een beleggingshypotheek geeft u meer vrijheid en mogelijkheden.

Doelgroep Levenhypotheek

Een levenhypotheek is interessant voor een doelgroep die beleggen te riskant vindt en sparen te terughoudend.

Fiscale gevolgen

De levensverzekering die u afsluit wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen uit woning- of werk en valt daardoor in Box I. Uitkeringen zullen dus gewoon progressief belast zijn (schijventarief). De bestaande vrijstelling zoals die geldt in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijft voor deze verzekering gehandhaafd. De kapitaalverzekering dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze vallen onder de vrijstelling.

Het betreft de volgende voorwaarden:

  • In de polisvoorwaarden moet zijn opgenomen dat de begunstigde de uitkering dient te gebruiken ter aflossing van de hypothecaire lening van de eigen woning;
  • In de polis moet zijn opgenomen dat binnen de bandbreedte 1:10 tenminste 20 jaar achtereen premie is betaald;
  • De polis mag nog geen 30 jaar hebben gelopen. Voordat de 30 jaar zijn verstreken moet de polis tot uitkering zijn gekomen om de geldlening af te lossen;
  • De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij leven of bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;
  • De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar;
  • De verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dient een eigen woning ter beschikking te hebben.

De maximale vrijstelling die verkregen kan worden bedraagt € 129.500,- per belastingplichtige. Gehuwden en andere partners hebben de mogelijkheid om een dubbele vrijstelling (€ 259.000,-) te genieten door beiden als verzekeringnemer op te treden.

Gratis en vrijblijvend een afspraak met een hypotheekadviseur?

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen